Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 22.03.2013

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
 
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR
 
Karar Tarihi: 25.02.2013    Karar No: 469
Türkiye Petrolleri A.O.,XI no.lu Diyarbakır Petrol bölgesinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/1450-2126 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahasındaki Güney Sarıcak-26,28 ve 31 no.lu kuyuların lokasyon yerleri ve yolları için gerekli olan ancak rayiç hattın üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yolu ile satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Eğil Asliye Hukuk Mahkemesi ve Diyarbakır I.Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları bulunan Diyarbakır İli Eğil İlçesi Sarıcak Köyü mevkiinde kain 548 no.lu parselin 1470,93 m²’lik kısmının, 550 no.lu parselin 7069,13 m²’lik kısmının, Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Alçık köyü mevkiinde kain 113 no.lu parselin 15992,17 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 24.532,23 m²’lik arazinin 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettikleri 28.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.
 
Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan, istimlakinde kamu yararı bulunan ve üzerinde Eğil Asliye Hukuk Mahkemesi ve Diyarbakır I.Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan, aşağıda müfredatı ve dosyalarında mevcut 1/2.000 ve 1/5.000 ölçekli haritalarda hudutları gösterilen Diyarbakır İli Eğil İlçesi Sarıcak Köyü mevkiinde kain 548 no.lu parselin 1470,93 m²’lik kısmının, 550 no.lu parselin 7069,13 m²’lik kısmının, Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Alçık köyü mevkiinde kain 113 no.lu parselin 15992,17 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 24.532,23 m²’lik arazinin 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87’inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.
 
İstimlakine karar verilen arazinin:
İli                         :  Diyarbakır
İlçesi                    :  Eğil
Köyü                    :  Sarıcak
Parsel No.               Malikleri                                                 İstimlaki istenen miktar (m2)
548                         Hacı (Ali Oğlu)                                                               1470,93
                               Teyfur (Ali Oğlu)
                               Temur (Ali Oğlu)
                               Hatice (Ali Kızı)
                               Mehmedi (Al Oğlu)
                               Mehmet (Ali Oğlu)
                               Mustafa (Ali Oğlu)
                               Fatma (Ali Kızı)
                               Tosun (Ali Oğluı)
                               Hamit BİNGÖL (Tosun Oğlu)
                               Hanım (Ali Kızı)
                               Hamo(Ali Oğlu)
                               Yakup (Ali Oğlu)
 
İstimlakine karar verilen arazinin:
İli                         :  Diyarbakır
İlçesi                    :  Eğil
Köyü                    :  Sarıcak
Parsel No.               Malikleri                                                 İstimlaki istenen miktar (m2)
550                         Mustafa BİNGÖL(Ali Oğlu)                                          7069,13
                               Hasan BİNGÖL (Ali Oğlu)
                               Ferho BİNGÖL (Ali Oğlu)
                               Hamit BİNGÖL (Tosun Oğlu)
                               Fatma BİNGÖL (Ali Kızı)
                               Hacı BİNGÖL (Ali Oğlu)
                               Yakup BİNGÖL (Ali Oğlu)
                               Mehmet BİNGÖL (Ali Oğlu)
                               Temur BİNGÖL (Ali Oğlu)
                               Teyfur BİNGÖL (Ali Oğlu)
                               Hamo BİNGÖL (Ali Oğlu)
                               Hanım (Ali Kızı)
                               Mehmedi BİNGÖL (Ali Oğlu)
                               Hatice BİNGÖL (Ali Kızı)
 
İstimlakine karar verilen arazinin:
İli                         :  Diyarbakır
İlçesi                    :  Sur
Köyü                    :  Alçık
Parsel No.               Malikleri                                                 İstimlaki istenen miktar (m2)
113                         Mehmet Sait TANRIKULU (Ahmet Oğlu)                     15992,17
                               Abdurrahman Oğul (Sadık Oğlu)
                               Kadri SADIKOĞLU (Abdurrahman Oğlu)
                               Musa TANRIKULU (Ömer Oğlu)
                               Rahime TANRIKULU (Ömer Kızı)      
                                                  İstimlaki istenen toplam miktar:              24.532.23 (m2)
2330/1-1
—————
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 25.02.2013     Karar No: 470
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı XI no.lu Diyarbakır Petrol bölgesinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/1450-2127 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahasındaki Sivritepe-101 no.lu kuyusunun lokasyon yeri ve yolu için gerekli olan,, ancak rayiç hattın üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yolu ile satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır İli, Yenişehir llçesi, Sivritepe Köyü mevkiinde kain 234 no.lu parselin 8750,00 m²’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettikleri 28.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.
Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan, istimlakinde kamu yararı bulunan ve üzerinde Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır İli, Yenişehir llçesi, Sivritepe Köyü mevkiinde kain 234 no.lu parselin 8750,00 m²’lik kısmının 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87’inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.
 
İstimlakine karar verilen arazinin:
İli                         :  Diyarbakır
İlçesi                    :  Yenişehir
Köyü                    :  Sivritepe
Parsel No.            Malikleri                                                    İstimlaki istenen miktar (m2)
234                         Reşit BAŞKURTı (Ahmet Oğlu)                                    8750.00
                               Ağa KARDEŞ
                               Mehmet Şefik
                               Mehmet KARDEŞ (Murtaza Oğlu)
                               Mehmet KUT
                               Hanım BAŞKURT (Abdurrahman Kızı)
                               Zülfiye YILMAZ (Abdulkerim Kızı)
                               Mehmet UÇAK
                               Dilşah (Mehmmet Kızı)
                               Musa (Abdulkadir Oğlu)
                               Celal BAŞKURT (Ahmet Oğlu)
                               Meryem UÇAK
                               Mehmet UÇAK
                               Lamih UÇAK
                               Halide KUT
                               Aysel TANRIVERDİ
                               Mehmet ÇINAR
                               Eşref (Abdulkadir Oğlu)
                               Abdullaziz
                               Gürcü ÖZATEŞ (Ali Kızı)
                               Reşat BAŞKURT (Ahmet Oğlu)
                               Hacı KARDEŞ (Murtaza Oğlu)
                               Hatice (Mehmet Kızı)
                               Ali
                               Murtaza
                               Zive KARDEŞ
                               Mehmet Nesim BAŞKURT (Ahmet)
                               Mukaddes UÇAK
                               İdris UÇAK (Abdurrahman Oğlu)
                               Sittihe ŞENYİĞİT (Ahmet kızı)
                               Abdulkadir
                               İsmail UÇAK
                               Muzaffer UÇAK
                               Fatma KUT
                               Adil BAŞKURT (Ahmet Oğlu)
                               Eşref UÇAK
                               Türkan UÇAK
                               Fahriye BAŞKURT (İbrahim Oğlu)
                               Gülbarin YAKAR (Ahmet kızı)
                               Bedia KUT (Musa Kızı)
                               Orhan UÇAK (Abdurrahman Oğlu)
                               Kemal UÇAK
                                                         İstimlaki istenen toplam miktar:              8750.00 (m2)
2331/1-1
—————
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 14.03.2013      Karar No: 6611
ŞİRKETİN :
• TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
• MERKEZİ
TEBLİGAT ADRESİ               :  Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100 Ankara
• MÜRACAAT TARİHİ          :  13.02.2013
RUHSATIN :
• MAHİYETİ                            :  Süre Uzatımı
• BÖLGESİ                               :  XI No.lu Diyarbakır
• SAHA İŞARETİ                    :  TPO/XI/C
• KAPSADIĞI İLLERİ             :  Adıyaman, Şanlıurfa
• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  47.155 Hektar
• HAK SIRA NUMARASI      :  AR/TPO/3863
• VERİLİŞ TARİHİ                  :  10.05.2004
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O.’nın yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 10.05.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine göre 3 yıl süre ile uzatılması için 13.02.2013 tarihili dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.
Türkiye Petrolleri A.O.’nın süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmaların tamamlamasına imkan vermek maksadıyla XI No.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/3863 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında petrol keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 10.05.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesi gereğince 10.05.2015 tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.
2332/1-1
—————
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 28.02.2013      Karar No: 471
Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş. ile Marsa Turkey B.V. Şti. XVII no.lu İzmir Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/MER-MRS/3913 hak sıra no.lu arama ruhsat sahası içerisinde yer alan Seheryeli-1 kuyusunun lokasyon yeri ve yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından acele el koyma kararı alınan, Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, Kızılcaterzi köyü, Karataş mevkii sınırları içerisinde yer alan 610 no.lu parselin 6.556,79 m² ’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettikleri 09.01.2013 ve 31.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunulmuştur.
Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, Kızılcaterzi köyü, Karataş mevkii sınırları içerisinde yer alan 610 no.lu parselin 6.556,79 m² ’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.
İstimlakine karar verilen arazinin:
İli                            :  Tekirdağ
İlçesi                       :  Şarköy
Köyü                       :  Kızılcaterzi
Mevki                     :  Karataş
Parsel No.                  Malikleri                                                 İstimlaki istenen miktar (m2)
610                             İrfan ERSOY (Hüseyin Oğlu)                                  6.556,79
                                   Hüseyin ERSOY (İlhan Oğlu)
 

 

Günün Yorumu

Japon araştırmacı-yazar Morita: "Dünyayı nükleer enerji ile kirlettiğimiz için utanıyorum!" Yorumlarınızı bekliyoruz!Duyurular

Etkinlikler

İhaleler

Anlık Elektrik Satış Fiyatları