EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 18.06.2012

 

TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
 
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
Teknik şartnamede özellikleri belirtilen 11 kalem temizlik ve bakım ürünlerinin alımı ve ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İKN: 2012/74236
1. İdarenin
a) Adresi                                 :  P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası   :  0 286  4353370 – 286 4353375
c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik şartnamede özellikleri belirtilen 11 kalem temizlik ve bakım ürünlerinin alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi.
b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE
c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 30 takvim gününde teslim edilecektir.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.
b) Tarihi ve saati                     :  05/07/2012 - 14.00
4. İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve KDV dahil 20,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler 05/07/2012 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Günün Yorumu

Japon araştırmacı-yazar Morita: "Dünyayı nükleer enerji ile kirlettiğimiz için utanıyorum!" Yorumlarınızı bekliyoruz!Duyurular

Etkinlikler

İhaleler

Anlık Elektrik Satış Fiyatları